dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Bezpłatne szkolenia w projekcie "Aktywni na rynku pracy"

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w Lublinie w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy" oferuje bezpłatne szkolenia i staże zawodowe.

Wiadomość archiwalna

A A A

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do udziału projekcie „Aktywni na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
 • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych
  w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych
  w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
 • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego
  w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia
  w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY, m.in.:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego
  (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):
  Projektowanie stron www (przyjmowanie zgłoszeń od 08.05.2017)
  Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej
  (przyjmowanie zgłoszeń od 08.05.2017)
  Opiekun osób starszych, (przyjmowanie zgłoszeń od 01.06.2017)
  Kadry i płace, (przyjmowanie zgłoszeń od 01.06.2017)
  Sprzedaż internetowa, (przyjmowanie zgłoszeń od 12.06.2017)
 • Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości
  7 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości
  1900 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości,
  w której są świadczone usługi)
 • materiały szkoleniowe (skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia
  i stażu.

*koszt całkowity uwzględniający składki ZUS

Zgłoszenia można składać w biurze projektu: Lublin, ul. Narutowicza 57/4, Lublin
codziennie w godz. 8-16.
Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura. Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Lublin
data wydarzenia: od 2017-05-15 do 2017-06-15
organizator: Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
adres: Narutowicza 57/4, 20-448 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 10 30, faks: 81 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl
www: http://www.ffi.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.