dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie "Fundusz sołecki - partycypacja mieszkańców sołectwa w gospodarce finansowej gminy"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie "Fundusz sołecki - partycypacja mieszkańców sołectwa w gospodarce finansowej gminy". Szkolenie odbędzie się 20 marca 2017 roku w Kielcach. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Panek

2017-03-01, 08.46

Miejsce: Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78, Kielce

Godziny: 9.30-14.30

Cena: 369,00 zł netto

Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Cel szkolenia:

Szkolenie ma między innymi na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób ustawa o funduszu sołeckim wpływa na realizację zadań sołeckich w budżecie roku 2017?
  • Jakimi kryteriami kieruje się wójt (burmistrz) włączając wniosek zebrania wiejskiego do projektu budżetu gminy?
  • Jakie wymagania musi spełniać przedsięwzięcie sołeckie aby go włączyć do projektu budżetu gminy lub dokonać zmiany przedsięwzięcia na inne w obowiązującym budżecie?
  • Jak zmienić zadanie sołeckie w budżecie gminy na rok 2017?
  • Jakie zapisy i dowody księgowe uzasadniają wystąpienie przez gminę do wojewody o przekazanie dotacji refinansującej wydatki budżetu poniesione w zakresie funduszu sołeckiego?

Szkolenie skierowane do: Skarbników gmin (i miast), w których w roku 2016 działa fundusz sołecki, bądź w których zadecydowano o jego utworzeniu w budżecie roku 2017; Pracowników wydziału finansowego urzędu gminy (miasta) oraz do pracowników biura rady gminy (miasta); Przewodniczących rad gmin, jako gmin, w których działają sołectwa.

Ekspert:

Od roku 2009 z tematyki „Funduszu sołeckiego i gospodarki finansowej sołectw” przeprowadził na terenie kraju kilkadziesiąt szkoleń otwartych i kilkadziesiąt szkoleń zamkniętych. Autor lub współautor kilkudziesięciu książek z tematyki finansów samorządu terytorialnego oraz licznych publikacji zamieszczanych w periodykach wydawnictw: CH.Beck, Infor, Finanse Publiczne.

Program:

1. Fundusz sołecki na tle innych rozwiązań dotyczących tzw. budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w Polsce.

2. Gospodarka finansowa sołectwa – uwarunkowania ustawowe, charakterystyka możliwych czynności sołectwa dokonywanych w zakresie gospodarki finansowej gminy, regulacja uprawnień za pomocą statutu, albo uchwały budżetowej.

3. Zasady korzystania przez sołectwo z mienia, w tym prawo sołectwa do dysponowania dochodami z mienia oraz dopuszczalność zaciągania zobowiązań.

4. Fundusz sołecki, jako szczególny sposób partycypacji sołectwa w planowaniu budżetu gminy - zasady uruchamiania funduszu sołeckiego, sposób obliczania środków dla sołectwa.

5. Przedsięwzięcie sołeckie – wymagania merytoryczne wniosku sołeckiego, procedura przyjęcia wniosku przez zebranie wiejskie.

6. Warunki uwzględnienia wniosku sołeckiego w budżecie gminy.

7. Dopuszczalność zmiany przedsięwzięcia sołeckiego w trakcie roku budżetowego.

8. Realizacja wydatków sołeckich budżetu gminy – kwestie udziału sołectwa w realizacji wydatku budżetu, ewidencja księgowa zadania sołeckiego, problem dopuszczalności ustanawiania tzw. „wydatków niewygasających”.

9. Informacja o realizacji zadań funduszu sołeckiego w ramach informacji półrocznej oraz w ramach sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

10. Dotacja z budżetu państwa na refinansowanie gminie poniesionych wydatków funduszu sołeckiego za rok 2015 i rok 2016.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. świętokrzyskie
data wydarzenia: 2017-03-20
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, faks: 41 243 62 63
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.