dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Bezpłatne szkolenia budowlane w ramach projektu unijnego w Wielkopolsce

Stowarzyszenie OCWP zaprasza na bezpłatne kursy budowlane skierowane dla kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 lata z Wielkopolski. Zajęcia będą organizowane do marca 2018 na terenie województwa wielkopolskiego.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Alicja Vogel

2017-02-24, 08.51

STOWARZYSZENIE OCWP zaprasza do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VIII EDUKACJA w ramach poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, wieku od 25 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach, z obszaru województwa wielkopolskiego

zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji budowlanych, bezrobotnych, biernych zawodowo lub pracujących (m.in. rolnicy, samozatrudnieni, pracownicy)

KOGO ZAPRASZAMY? W projekcie mogą wziąć udział 180 osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat, które:

1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne ,
2. Są bierne zawodowo,
3. Są osobami pracującymi,
4. Są mieszkańcami województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

CO OFERUJEMY?

Bezpłatny udział w szkoleniu pozwoli na nabycie nowych kwalifikacji i polepszenie pozycji uczestnika projektu na rynku pracy, ponieważ kursy te kończą się bezpłatnym egzaminem na czeladnika.

Przykładowe kursy dla kobiet i mężczyzn w zawodach:

• Betoniarz- zbrojarz

• Dekarz

• Murarz-tynkarz

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZAPEWNIAMY
• Refundację kosztów dojazdu na szkolenia (dla osób bez pracy) • materiały, narzędzia, szkoleniowe, • Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń budowlanych

• Badania lekarskie.

KONTAKT

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Szkolna 24

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. (062) 736 11 60 w. 25 lub 26

Kom. 720 864 443 lub 720 864 440

www.ocwp.org.pl/projekty-unijne

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Stowarzyszenie OCWP, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
data wydarzenia: od 2017-02-23 do 2018-03-31
organizator: Stowarzyszenie OCWP
adres: Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
tel.: 627361160 wew. 25,26, 720864440, 720864443, faks: 627361160
e-mail: kursyszkoleniowe@ocwp.org.pl
www: http://ocwp.org.pl/projekty-unijne 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.