dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Łódź. Refundowane szkolenia i kursy zawodowe

Ciekawy projekt dla młodych ludzi, którzy nie pracują. Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, do 29 roku życia z województwa łódzkiego, będzie trwał do 28 lutego 2018 roku. W projekcie przygotowano bezpłatne kursy zawodowe dopasowane do indywidualnej ścieżki zawodowej uczestników, dzięki którym uczestnicy odbędą 3-miesięczny płatny staż.

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-02-23, 08.53

PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202 0 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Partnerem projektu jest Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, do 29 roku życia, którzy są bierni zawodowo (lub bezrobotni). Poprzez szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia tych osób.

KOGO ZAPRASZAMY? W projekcie mogą wziąć osoby w wieku 15-29 lat, które:

1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP),
2. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym),
3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

CO OFERUJEMY?
Udział w projekcie umożliwi poprawienie pozycji na rynku pracy i wzrost doświadczenia zawodowego, dzięki:
1. Płatnym stażom w firmach (czas trwania: 3 miesiące),
2. Ofertom pracy i zatrudnieniu dla min. 35 osób,
3. Spotkaniom z doradcą zawodowym, wsparciem psychologa, Indywidualnym Planom Działania,
4. Szkoleniom zawodowym potwierdzonym certyfikatem (możliwość skorzystania z danego kursu na podstawie diagnozy potrzeb zgodnie z Indywidualnym Planem Działania).

Przykładowe kursy dla kobiet i mężczyzn w zawodach/o tematyce:
• Brukarz/ka,
• Kucharz/ka, • Florystyka/Kosmetyka,
• Spawacz/ka, • Fryzjerstwo,
• Przedstawiciel/ka handlowy/a,
• Księgowość,
• Grafika • Opiekun/ka osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej.

ZAPEWNIAMY
• Refundację kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże,
• Poczęstunek i materiały szkoleniowe na warsztatach,
• Stypendium szkoleniowe i stażowe,
• Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń zawodowych, • Opiekę nad dziećmi podczas szkoleń zawodowych i staży w wybranych przypadkach.

KONTAKT Signa Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

Agnieszka Ciszewska tel. 42 631-18-18 www.twojeplany.com

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź,, woj. łódzkie
data wydarzenia: od 2017-03-01 do 2018-02-28
organizator: Fundacja Zaufania Społecznego Publica Fides
adres: Dąbrowskiego 2, 95-083 Lutomiersk, woj. LD
organizator: Signa Sp. z o.o.
adres: Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel.: 42 631 18 18, e-mail: twojeplany@signa.pl
www: http://www.twojeplany.com 
źródło: Twoje Plany
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.