dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór do II edycji Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, 13 lutego 2017 r. rozpoczął nabór na bezpłatne warsztaty do II edycji Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Katarzyna Jedynak

2017-02-14, 08.55

Akademii Liderów Lokalnych - jest cyklem 5 - dwudniowych warsztatów, dla 15 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.

Efekt końcowy - udział w Akademii Liderów Lokalnych zakończy się zaprezentowaniem konkretnego działania w praktyce, we własnym lokalnym środowisku. Uczestnicy osobiście lub w parach (w przypadku reprezentowania tego samego środowiska lokalnego) przygotują projekt społeczny, który będą musieli zaprezentować na ostatnim laboratorium.

Limit miejsc – wynosi 15.

Składanie dokumentów - dokumenty należy składać do 13.03. 2017r.

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (sekretariat pokój nr 10, pierwsze piętro);

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem dokumenty rekrutacyjne do Akademii Liderów Lokalnych, (decyduje data stempla pocztowego).

O wyborze uczestników do II edycji ALL decydować będzie powołana komisja rekrutacyjna, która oceni kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym - zawierającym inf. dot. motywacji przystąpienia do ALL, pomysłu na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz dotychczasową działalność animacyjną.

Informacji w ww. sprawie udziela Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej – tel. 68 323 19 26 e-mail: .

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie projektu http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Rozpoczynamy-nabor-do-II-edycji-Akademii-Liderow-Lokalnych

Udział w ALL jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

data wydarzenia: od 2017-02-14 do 2017-03-13
organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
adres: Aleja Niepodległości 36, 65-048 Zielona Góra, woj. LB
tel.: 68 456 44 62, www: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.