dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Witaszyce. Przedłużony termin naboru na szkolenie dla społecznych edukatorów bioróżnrodności

Kurs szkoleniowy przygotowujący do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych. Bezpłatne zajęcia odbędą się w dniach 23-25 lutego 2017 w Witaszycach.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Joanna Woźnicka

2017-02-13, 08.53

Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

W trakcie kursu szkoleniowego chcemy zaprezentować kluczowe kwestie dotyczące:

 • znaczenia odtwarzania zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie wsi w aspekcie zachowania bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatycznych,
 • zachowania siedlisk i korytarzy ekologicznych dla kluczowych gatunków mających wpływ na wartości przyrodnicze terenów rolniczych,
 • zmian klimatycznych oraz ich wpływu na wartościowe ekosystemy śródpolne i śródwiejskie,
 • mobilizowania społeczności lokalnych do działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszarów wiejskich, prowadzenia lokalnych akcji edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy do liderów, społeczników i mieszkańców wsi, a w szczególności: przedstawicieli organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich, ochrony przyrody, sołtysów, rad sołeckich, grup odnowy miejscowości, przedstawicieli samorządów, rolników, nauczycieli, pasjonatów przyrody. Szkolenia poprowadzą specjaliści i eksperci ochrony przyrody i rozwoju obszarów wiejskich.

Kurs szkoleniowy składa się z dwóch zjazdów. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach od 23-25 lutego 2017r, początek zjazdu godz.15.00 w czwartek 23.02.2017, koniec zjazdu w sobotę 25.02.2017r o godz.15.00, miejsce szkolenia Pałac Witaszyce, Aleja Wolności 35, 63-230 Witaszyce. Dokładny termin drugiego zjazdu zostanie ustalony w trakcie pierwszego spotkania, planowany jest wstępnie na przełom marca i kwietnia 2017 r.

Program I zjazdu:

 • znaczenie i problemy zachowania wartościowych siedlisk na terenach rolniczych (zadrzewienia, zakrzewienia, miedzie i strefy buforowe, małe zbiorniki i cieki wodne), usługi ekosystemowe,
 • analiza i prognozy zmian klimatycznych oraz ich wpływ na obszary rolnicze i gospodarowanie wodą,
 • odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej oraz łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie do nich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • zajęcia praktyczne: identyfikacja różnych typów siedlisk i gatunków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego wsi,
 • rola i zadania społecznych edukatorów, korzystanie z pakietów edukacyjnych i portalu internetowego projektu,
 • prowadzenie interwencji przyrodniczych, korzystanie z dostępu do informacji.

Program II zjazdu :

 • objazd terenowy połączony z prezentacją dobrych praktyk gospodarstw, inicjatyw i wsi działających na rzecz zachowania zadrzewień i bioróżnorodności,
 • zasady planowania nasadzeń n w terenie,
 • zasady prowadzenia działań edukacyjnych oraz lokalnych akcji i kampanii informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych,
 • źródła finansowania działań przyrodniczych, edukacyjnych, klimatycznych,
 • plan działań edukatora, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia jego ukończenia a osoby które przeprowadzą działania edukacyjno – informacyjne dla społeczności lokalnych jako trening podnoszenia umiejętności praktycznych, będą mogły otrzymać certyfikat społecznego edukatora bioróżnorodności dla obszarów wiejskich. Każdy z uczestników otrzyma pakiet edukacyjny zawierający kompendium wiedzy przekazanej na szkoleniu.

W ramach projektu zaplanowano również: konkurs na wykonanie nasadzeń stref zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz możliwość korzystania z materiałów na stronie internetowej projektu www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa mailowo poprzez przesłanie wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej na adres: do dnia 17 lutego 2017r. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Asią Woźnicką tel. 76 862 94 30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy do udziału w szkoleniu maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji, miejscowości, samorządu.

Kurs szkoleniowy jest bezpłatny, zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe, na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Pałac Witaszyce, Al. Wolności 35, 63-230 Witaszyce, woj. wielkopolskie
data wydarzenia: od 2017-02-23 do 2017-02-25
organizator: Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
adres: Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, woj. DS
tel.: 76 862 94 30, faks: 76 721 24 96
e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl
www: http://www.zielonaakcja.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.