dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Kurs pisania wniosków unijnych „Specjalista ds. funduszy unijnych”

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Poddębickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości zaprasza na kurs pisania wniosków unijnych „Specjalista ds. funduszy unijnych”. Kurs organizowany jest cyklicznie, najbliższy odbędzie się w dniach: 13 i 14 listopada 2018 r. w Warszawie. Udział płatny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PPU CONSULTING, jako placówka oświatowa działalność prowadzi od 1998 r. Placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kurs skierowany jest do wszystkich tych osób, które zamierzają pracować lub już pracują na stanowisku Specjalista ds. funduszy unijnych.

Kurs prowadzony jest przez trenerów - praktyków, którzy pisaniem wniosków o fundusze unijne zajmują się od samego początku ich istnienia. Wiedza ich, tak jak projekty unijne ewaluowała z czasem.

Obecnie trwają przyjęcia wniosków aplikujących o dotacje na lata 2014 - 2020. Jest to więc dobry czas na zdobycie wiedzy, jak opracować dobry wniosek aplikujący o dotacje unijne oraz inne.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w małych grupach. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie pod okiem trenerów opracują 2 wnioski o dotacje z wykorzystaniem generatorów wniosków aplikacyjnych. Każda osoba ma zapewniony dostęp do laptopa. W trakcie opracowywania wniosków trener wskazuje na najważniejsze elementy formalne i merytoryczne, czyli podaje wskazówki, jak uniknąć błędów opracowując dokumentację aplikującą o środki unijne.

Nauka oparta jest wyłącznie na metodach aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Program szkolenia:

I dzień

10,00 – 10,30 – Wprowadzenie do Funduszy Europejskich. Zapoznanie z perspektywą finansową UE.

10,30 - 14,30- Opracowanie przez grupę wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego będzie wspierane np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego czy też inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

14,30 – 15,00 – ocena formalna i merytoryczna opracowanego prze grupę wniosku. Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać wniosek i biznesplan jako dokument niezbędny do aplikowania o dotację.

II dzień

10,00 - 10,30 – Omówienie Program PO Wiedza Edukacja Rozwój. Na tym programie korzystają pracownicy i osoby poszukujące pracy. Jego zadaniem jest zwiększenie zatrudnienia, poprawa mobilności pracowników, inwestowanie w edukację i walka z ubóstwem.

10,30 – 14,30 Opracowanie przez grupę wniosku do Projektu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

14,30 - 14,45 - Ocena formalna i merytoryczna opracowanego wniosku. Przekazanie wskazówek przydatnych do opracowania wniosku aplikującego o środki zewnętrzne.

14,45 - 15,00 - przekazanie informacji o istnieniu różnych środków zewnętrznych (środki z ARiMR, PARP, ZUS, NFOŚiGW, WFOŚiGW i inne).

Koszt kursu - 890 zł brutto.

Cena zawiera: udział w kursie, materiały szkoleniowe (którym jest m.in. zrealizowany wniosek o dotacje unijną), kawa, herbata.

Więcej informacji można uzyskać:

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie na drukach MEN.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Warszawa, Srebrna 16 sala nr 18., 00-810 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-11-13 do 2018-11-14
organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego
adres: Srebrna 16, 00-810 Warszawa,
tel.: 693088375, e-mail: cku.consulting@gmail.com
www: http://cku-consulting.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.