dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Iłowa. Przedłużony nabór do na szkolenie dla eduaktorów bioróżnorodności

Rekrutacja trwa do 26 września! Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności z województwa lubuskiego. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zajęcia rozpoczną się 29 września 2016 w Iłowej.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Joanna Woźnicka

2016-09-23, 08.54

W trakcie kursu szkoleniowego chcemy zaprezentować kluczowe kwestie dotyczące:

 • znaczenia odtwarzania zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie wsi w aspekcie zachowania bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatycznych,
 • zachowania siedlisk i korytarzy ekologicznych dla kluczowych gatunków mających wpływ na wartości przyrodnicze terenów rolniczych,
 • zmian klimatycznych oraz ich wpływu na wartościowe ekosystemy śródpolne i śródwiejskie,
 • mobilizowania społeczności lokalnych do działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszarów wiejskich, prowadzenia lokalnych akcji edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy do liderów, społeczników i mieszkańców wsi, a w szczególności: przedstawicieli organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich, ochrony przyrody, sołtysów, rad sołeckich, grup odnowy miejscowości, przedstawicieli samorządów, rolników, nauczycieli, pasjonatów przyrody. Szkolenia poprowadzą specjaliści i eksperci ochrony przyrody i rozwoju obszarów wiejskich.

Kurs szkoleniowy składa się z dwóch zjazdów. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach od 29 września do 1 października 2016r, początek zjazdu godz.15.00 w czwartek 29.09.2016r, koniec zjazdu w sobotę 01.09.2016r o godz.15.00, miejsce szkolenia Rezydencja Janków, ul. Kolejowa 15, Iłowa Dokładny termin drugiego zjazdu zostanie ustalony w trakcie pierwszego spotkania, planowany jest wstępnie na 20, 21 i 22 października 2016 r.

Program I zjazdu:

 • znaczenie i problemy zachowania wartościowych siedlisk na terenach rolniczych (zadrzewienia, zakrzewienia, miedzie i strefy buforowe, małe zbiorniki i cieki wodne), usługi ekosystemowe,
 • analiza i prognozy zmian klimatycznych oraz ich wpływ na obszary rolnicze i gospodarowanie wodą,
 • odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej oraz łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie do nich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • europejskie i krajowe strategie dotyczące bioróżnorodności i klimatu uwzględniające specyfikę obszarów wiejskich,
 • zajęcia praktyczne w terenie: identyfikacja różnych typów siedlisk i gatunków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego wsi,
 • rola i zadania społecznych edukatorów, korzystanie z pakietów edukacyjnych i portalu internetowego projektu,
 • prowadzenie interwencji przyrodniczych, korzystanie z dostępu do informacji.

Program II zjazdu:

 • objazd terenowy połączony z prezentacją dobrych praktyk gospodarstw, inicjatyw i wsi działających na rzecz zachowania zadrzewień i bioróżnorodności,
 • zasady prowadzenia działań edukacyjnych oraz lokalnych akcji i kampanii informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych,
 • źródła finansowania działań przyrodniczych, edukacyjnych, klimatycznych,
 • plan działań edukatora, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia jego ukończenia a osoby które przeprowadzą działania edukacyjno – informacyjne dla społeczności lokalnych jako trening podnoszenia umiejętności praktycznych, będą mogły otrzymać certyfikat społecznego edukatora bioróżnorodności dla obszarów wiejskich.

W ramach projektu zaplanowano również: konkurs na wykonanie nasadzeń stref zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz możliwość korzystania z bezpłatnych pakietów edukacyjnych oraz materiałów na stronie internetowej projektu www.pszczoly.zielonaakcja.pl.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa mailowo poprzez przesłanie wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej na adres: do dnia 26 września br. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Asią Woźnicką tel. 76 862 94 30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy do udziału w szkoleniu maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji, miejscowości, samorządu.

Kurs szkoleniowy jest bezpłatny, zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe, na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

data wydarzenia: od 2016-09-29 do 2016-10-22
organizator: Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
adres: Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
tel.: 76 862 94 30, 76 723 81 01, faks: 76 721 24 96
www: http://www.zielonaakcja.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.