dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie "Zmiany w ustawie o lasach"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie "Zmiany w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach – zasady i tryb działania organów administracji leśnej oraz praktyczne znaczenie nowelizacji". Szkolenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 w Kielcach. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Panek

2016-06-21, 08.42

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie: Zmiany w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991r. wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o lasach – zasady i tryb działania organów administracji leśnej oraz praktyczne znaczenie nowelizacji

Data: 22 sierpnia 2016, godz. 9.30-14.30

Miejsce: Kielce, ul. Żelazna 22

Cena: 359,00 zł netto

Przy zgłoszeniach do 1 sierpnia – 319,00 zł netto

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel: Zostaną przedstawione zasady i wyjątki od zasad sprzedaży oraz nabywania nieruchomości leśnych związane z nowelizacją ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wprowadzającej ustawowe prawo pierwokupu na rzecz lasów państwowych i szereg wyjątków od tej zasady. Omówione zostaną struktury i organizacja jednostek regionalnych lasów państwowych oraz ich kompetencje w w/w zakresie nowelizacji ustawy. Przedstawione zostanie zagadnienie i forma zgody na nabycie lasów z tytułu ustawowego prawa pierwokupu wraz z przesłankami wydania stosownej decyzji administracyjnej przez organ - dyrektora generalnego lasów państwowych wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Poruszone zostaną również zagadnienia zbiegu prawa pierwokupu różnych osób jak również zagadnienie stosowania przepisów intertemporalnych wprowadzonych przez nowelizację ustawy obowiązującej od dnia 30.04.2016r.

Adresaci:

pracownicy wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej związani z gospodarką nieruchomościami, jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych związani z gospodarką leśną, właścicieli nieruchomości leśnych i rolnych oraz innych osób zajmując się praktycznym stosowaniem przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r, o lasach.

Ekspert:

prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program:

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. a zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy obowiązujące od dnia 30.04.2016 r.

2. Struktura i podział organów oraz ich kompetencje wewnątrz lasów państwowych – procedury i zasady zbywania oraz nabywania nieruchomości stanowiących lasy zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 30.04.2016 r. – wzajemne relacje organów i jednostek organizacyjnych lasów państwowych.

3. Procedura sprzedaży a ustawowe prawo pierwokupu przysługujące lasom państwowym – tryb i zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości leśnych a skutek nieważności umowy sprzedaży zawartej z naruszeniem nowych przepisów.

4. Katalog osób wyłączających stosowanie prawa pierwokupu zastrzeżonego w ustawie na rzecz lasów państwowych oraz zasady i tryb weryfikacji dokumentów związanych ze wskazanymi wyjątkami przez notariuszy – zagadnienie zbiegu kilku praw pierwokupu.

5. Jednostronne czynności prawne lub inne umowy aniżeli umowy sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości leśne – katalog czynności prawnych i uprawnienia organów oraz jednostek organizacyjnych lasów państwowych.

6. Kompetencje sądu powszechnego oraz zasady i tryb wyceny nieruchomości leśnych stanowiących przedmiot umów sprzedaży i innych czynności prawnych przenoszących własność nieruchomości leśnych.

7. Przepisy intertemporalne związane z wprowadzenie nowelizacji ustawy o lasach – znaczenie praktyczne wymienionych przepisów dla spraw wszczętych przed wejściem w życie zmiany ustawy.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. świętokrzyskie
data wydarzenia: 2016-08-22
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, 41 343 00 38, 41 344 41 60, faks: 41 243 62 63
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.