dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie "Sołectwa (osiedla) w jednostkach samorządowych. Praktyka funkcjonowania"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie "Sołectwa (osiedla) w jednostkach samorządowych. Praktyka funkcjonowania". Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia 2016 w Kielcach. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Panek

2016-02-11, 08.43

Data: 13 kwietnia 2016, 9.00 - 14.00

Miejsce: Kielce, ul. Żelazna 22 - Budynek Galeria HOSSA I Piętro

Cena: 309,00 zł netto przy zgłoszeniach do 22 marca 2016r.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawidłowego funkcjonowania jednostek pomocniczych, ich struktury organizacyjnej, realizowanych zadań, trybu wyboru i odwoływania władz jednostki pomocniczej oraz niezbędnymi elementami statutów jednostek pomocniczych. W trakcie szkolenia zostaną omówione też prawa i obowiązki sołtysów (przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych) oraz relacje z pozostałymi organami tych jednostek.

Adresaci:

członkowie władz organów samorządowych jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli).

Ekspert:

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Uniwersytecie Łódzkim, specjalista zakresu prawa samorządowego, administracyjnego, prawa pracy oraz ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych. Członek dwóch zespołów ds. przekształcenia szpitali powiatowych. Wieloletni doradca ds. organizacyjno-prawnych oraz koordynator Zespołów Prawnych szpitali powiatowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej podmiotu leczniczego. Autor wielu publikacji nt. samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia, doświadczony współpracownik FRDL.

Program:

 1. Jednostki pomocnicze gminy:
 1. Ogólna charakterystyka,
 2. Tryb tworzenia,
 3. Statut,
 4. Zadania,
 5. Mienie i gospodarka finansowa,
 6. Kontrola i nadzór nad sołectwem.
 1. Organy sołectwa (osiedla) i ich wzajemne relacje:
 1. Organ stanowiący jednostki pomocniczej (zebranie wiejskie, rada osiedla, zebranie mieszkańców osiedla),
 2. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej (sołtys, zarząd osiedla i jego przewodniczący).
 3. Status rady sołeckiej.
 1. Zebranie wiejskie (rada osiedla) jako organ stanowiący:
 1. Zwoływanie i tryb pracy,
 2. Zadania i kompetencje.
 1. Tryb wyboru i odwołania sołtysa.
 1. Wybór,
 2. Odwołanie.
 1. Prawa, obowiązki i zadania sołtysa (przewodniczącego zarządu osiedla):
 1. Obowiązek aktywnej działalności na rzecz sołectwa (osiedla),
 2. Obowiązek udziału w sesjach rady i posiedzeniach komisji,
 3. Prawo do informacji,
 4. Prawo do zgłaszania interpelacji i wniosków,
 5. Prawo do ochrony sołtysa (przewodniczącego zarządu osiedla),
 6. Prawo do diet i zwrotów kosztów podróży.
 7. Sołtys radnym – problemy prawne.
 1. Rada sołecka i jej uprawnienia.
 2. Fundusz sołecki.
 3. Wybrane orzecznictwo.
 4. Pytanie i odpowiedzi.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum, Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. Świętokrzyskie
data wydarzenia: 2016-04-13
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, 41 343 00 38, 41 344 41 60, faks: 41 2436263
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.