dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie „Gospodarowanie środkami Funduszu Sołeckiego”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie „Gospodarowanie środkami Funduszu Sołeckiego”. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 w Kielcach. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Paneka

2016-01-21, 08.42

Data: 24 luty 2016, 9:30 - 14:30

Miejsce: Kielce, ul. Żelazna 22 - Budynek Galeria HOSSA I Piętro

Cena: 309,00 zł netto przy zgłoszeniach do 2 lutego 2016r

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel szkolenia:

Szkolenie poza przedstawieniem obowiązujących konstrukcji prawnych, pozwoli na wyjaśnienie szeregu praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących funduszu sołeckiego – m.in. w odniesieniu do dopuszczalnego przeznaczenia wydatków (np. place zabaw, altany w miejscach publicznych, wyjazdy integracyjne, kapliczki przydrożne, sprzęt dla OSP itp.). Poznanie reguł prawnych i istniejących wątpliwości pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków, bez istotnego ryzyka narażenia się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu (skarbnicy, główni księgowi JST), jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego i prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu przez sołectwa.

Ekspert:

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Łodzi. W latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi, w latach 2010-2014 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego. Redaktor i współautor szeregu publikacji wydanych przez Municipium SA i Wydawnictwo CH BECK. Od wielu lat współpracuje, m.in., z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przeprowadził w ostatnich latach ok. 100 szkoleń dotyczących problematyki finansów samorządowych

Program:

1 Program:

 1. Podstawy prawne (ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o finansach publicznych).
 2. Charakter funduszu sołeckiego.
 3. Uchwała rady gminy w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie środków funduszu sołeckiego.
 4. Wysokość funduszu sołeckiego.
 5. Uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia środków funduszu.
 6. Zakres dopuszczalnych wydatków ze środków funduszu sołeckiego.
 7. Procedura ustalania w budżecie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
 • Wniosek sołectwa.
 • Kontrola wniosku sołectwa przez wójta gminy.
 • Procedura odwoławcza.
 1. Przedsięwzięcia wspólne.
 2. Zmiana przedsięwzięcia lub jego zakresu.
 3. Sprawozdawczość.
 4. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
 5. Wygaśnięcie niewykorzystanych środków.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum, Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. Świętokrzyskie
data wydarzenia: 2016-02-24
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, 41 343 00 38, 41 344 41 60, faks: 41 2436263
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.