dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Kurs księgowości dla fundacji i stowarzyszeń

Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING zaprasza na dwudniowe szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących księgowość lub zarządzających w organizacjach pozarządowych 21 i 22.11. 2018 r. w godz. 10.00-15.00 w Warszawie. Udział w zajęciach jest płatny.

Jesteśmy w drugiej połowie roku. Zbliża się koniec roku. Jakie czynności musimy podjąć biorąc pod uwagę zmiany, jakie nastąpiły w rachunkowości od 2018 roku?

Szkolenie adresowane jest do:

osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej: fundacji, stowarzyszeniu, towarzystwie, organizacjach sportowych, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony będzie przez praktyka – księgową, która prowadzeniem księgowości w fundacjach i stowarzyszenaich zajmuje sie od 2002 r., specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbędą się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program i zakres kursu 2-dniowego:

 1. Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności dot. przejścia na rachunkowość uproszczoną). Sposób prowadzenia wersji uproszconej. Obowiązki, jakie nalezy spełnic.
 2. Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji - omówienie podstawowych dokumnetów (ustaw), których znajomość jest niezbedna prowadząc rachunkowość w ngo
 3. Plan kont i Polityka Rachunkowości - uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont),
 4. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania.
 5. Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno - prawnych.
 6. Sprawozdawczość finansowa - omówienie wraz z przykładami sprawozdań finansowych. Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe. O czym należy pamietać sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 7. CIT-8 wraz z załącznikami - sporządzenie na przykładach poprzez uczestników szkolenia.
 8. Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą
 9. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT - przykłady, podstawa prawna.
 10. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 11. NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT.
 12. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 13. Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1 %. Obowiązki.
 14. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych.
 15. Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2018 r.
 16. Księgowanie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 17. Podatek PCC (czy nas obowiązuje) - przykłady.
 18. Pożyczka dla organizacji pozarządowej - jak ją potraktować.
 19. Darowizna, zbiórki publiczne, gry losowe - omówienie w oparciu o podstawy prawny (przykłady).
 20. Kalendarium - co, kiedy i gdzie należy złożyć.
 21. Pytania od uczestników kursu.

Koszt szkolenia: 800 zł brutto.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe (Polityka rachunkowości, plan kont), poczęstunek podczas przerw - kawa, herbata, woda mineralna, ciastko, zaświadczenie na drukach MEN.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres:

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: tel. 693 088 375.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Warszawa, Łucka 13,
data wydarzenia: od 2018-11-21 do 2018-11-22
organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego
adres: Srebrna 16, 00-810 Warszawa,
tel.: 693088375, e-mail: cku.consulting@gmail.com
www: http://cku-consulting.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.